Anayasa Mahkemesi Kararlarının Uygulanması İçin Toplantı Gerçekleştirildi

“Türk Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” başlıklı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında “İdari Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bölge Toplantısı” İzmir’de gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kadir Özkaya, bireysel başvuru sisteminin Türk hukuk sistemine dahil edilmesiyle hak ihlali iddialarını ulusal sınırlar içerisinde incelenmesi ve varsa ihlallerin uluslararası yargı organlarına taşınmadan giderilmesinin ve temel haklara ilişkin standartların yükseltilmesinin amaçlandığını söyledi.

Yeni anayasa hükmüyle birlikte Anayasa Mahkemesi’nin görev alanının genişletildiğini, mahkemenin bireylerin günlük hayatından yansıyan somut hak ihlali iddialarını da inceler duruma geldiğini aktaran Özkaya, şöyle konuştu:

“Mahkeme bu kapsamda her hak ve özgürlükle ilgili bugüne kadar çok önemli kararlar vermiştir. Ciddi sorumluluklar üstlenmiştir. Bu kararlar bir yandan bireysel düzeyde hak ihlallerinden kaynaklanan zararları gidermiş diğer yandan da objektif etki bağlamında temel hak ve özgürlüklere ilişkin hukuki sorunların çözümüne önemli katkı sağlamış böylece dönüştürücü bir etkiye sahip olmuştur. Elbette bu etki alakadarların da katkısıyla temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi bağlamında toplumsal bilinci ve farkındalığı da arttırmıştır. Uygulamanın iyi işleyen bir hak arama yolu olarak yoluna devam etmesi ve dönüştürücü etkisinin gücünü ve devamlılığını sürdürmesinin kararların uygulanmasına gerekçelerinin yerine getirilmesine ve bu kararlarda esas alınan ilke, standart ve yaklaşımların benimsenmesine ve alakadarlar arasında etkili bir ve verimli bir işbirliği oluşmasına bunların ortak irade ile hareket etmelerine bağlıdır. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi’nin sadece verdiği kararlarla bu işin sonuçlandırılması çözüme kavuşturması mümkün değildir.”

Avrupa Konseyi Türkiye Birim Başkanı Könül Gasımova da projenin başladığından bu yana hızlı bir ilerleme kaydedildiğini, gelinen noktada önemli sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Proje kapsamında 30 bölgesel yuvarlak masa toplantısı yapılmasının planlandığını aktaran Gasımova, “Şu ana kadar Ankara, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Trabzon ve Erzurum bölgelerinde yuvarlak masa düzenledik ve adli yargı mensupları da dahil olmak üzere yaklaşık 1200 katılımcıya ulaştık.” dedi.

Gasımova, İzmir’de de önemli konuların ele alınacağını sözlerine ekledi.

İzmir Bölge İdaresi Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy ile çok sayıda adli ve yargı personelinin katıldığı toplantıda konuşmaların ardından “Bireysel Başvuru İhlal Kararlarının Objektif Etkisi” ile “Bireysel Başvuru İhlal Kararlarının Subjektif Etkisi” oturumları gerçekleştirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx