TBB’den reaksiyon: Bağımsız yargı yoksa bağımsız avukatlar var

Türkiye Barolar Birliği Bayan Hukuk Kurulu (TÜBAKKOM), Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Mukavelesi’nin feshine ait 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesini, hukuk devletine vurulan en ağır darbelerden biri olduğu belirtti. TBB, “Bağımsız yargı yoksa, bağımsız avukatlar var. Ankara’da yargıçlar yoksa Türkiye’nin 81 vilayetinde ülkenin mağdur bayanlarını savunacak avukatlar var” kelamlarıyla yansısını lisana getirdi. 

Türkiye Barolar Birliği Bayan Hukuk Komitesi (TÜBAKKOM), Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilen İstanbul Mukavelesi’nin feshine yönelik açılan davanın sonucuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ait 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına karşı açılan iptal davalarına ait olarak Danıştay 10. Dairesinin oy çokluğuyla vermiş olduğu ret kararı siyasallaşmış yargının demokratik hukuk devletine vurmuş olduğu en ağır darbelerden biridir. Çünkü artık ortada bir güçler ayrılığı rejimi değil, çoğulculuğu dışlayan, tekleştirici, otokratik güçler birliği rejimi karar sürmekte, bu karar da bunu ifşa etmektedir” sözlerine yer verildi.

“ANAYASA AYAKLAR ALTINA ALINDI”

Açıklamada ulusal iradenin tek kişinin keyfiyetine bırakılmasının yaratacağı sakıncalar dikkat çekilerek şu tabirler kullanıldı; “Söz konusu karar, Türkiye’de bayan çabasının en değerli desteklerinden biri ve bayanların her türlü şiddete karşı muhafaza kalkanı olan İstanbul Mukavelesini yürürlükten kaldırırken tıpkı vakitte Anayasayı da ayaklar altına almıştır.

Lakin bu karar Anayasamızın 90. ve 104. hususları yok sayılarak, yasama makamı olan TBMM tarafından onaylanarak uygun bulunmuş kanun kararında bir temel insan hakları kontratından Yürütmenin kararı ile çekilmenin önünün açılması demek olacaktır ki; bu, milletin iradesinin gaspı ile ulusal iradenin tek kişinin keyfiyetine teslim edilmesi demektir.

Yürütmeye tanınan bu yargı kontrolünden mahrum, sınırsız takdir yetkisi, başta bayanlar olmak üzere tüm yurttaşların kişi hak ve özgürlüklerini, hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik ağır bir hak ihlalidir.”

“MAĞDUR BAYANLARI SAVUNACAK AVUKATLAR VAR” 

“TÜBAKKOM olarak her şartta demokratik hukuk devletini savunmaya devam edeceğimizi, İstanbul Mukavelesinden ve bayan hakları gayretimizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyor ve bir defa daha hatırlatıyoruz, ‘Ankara’da yargıçlar yoksa Türkiye’nin 81 vilayetinde ülkenin mağdur bayanlarını savunacak Avukatlar var.’”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.